Πολιτική Απορρήτου

Τα δεδομένα σας / Είναι ασφαλή μαζί μας

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ana-thesiS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.ana-thesis.com (στο εξής «δικτυακός τόπος») που έχει δημιουργηθεί από την Ana-Thesis διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η επιχείρηση Ana-Thesis η οποία εδρεύει στη Ρόδο, με αριθμό τηλεφώνου 6907475121, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ana-thesis.com και η οποία εκπροσωπείται νομίμως.

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε αλλαγή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου www.ana-thesis.com να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους τους συνεπάγεται αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεων.

Η επιχείρηση προβαίνει σε συλλογή προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου www.ana-thesis.com, τα οποία οι ίδιοι οικειοθελώς καταχωρούν, και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απόρρητου χαρακτήρα των στοιχείων και την προστασία αυτών, τα οποία κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο αν αυτό επιτρέπεται ή επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Μέσω της φόρμας επικοινωνίας μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα επικοινωνίας και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο εξαρτώνται κάθε φορά από την υπηρεσία που επιθυμεί ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης να χρησιμοποιήσει και μπορεί να είναι Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή αρ. διαβατηρίου, διεύθυνση οικίας/περιοχή, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό/κινητό), διεύθυνση email. Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη / χρήστη.

H επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση των στοιχείων που της γνωστοποιούνται για τους εξής σκοπούς: Παροχή υπηρεσιών, τιμολογήσεις-πιστώσεις, Εξυπηρέτηση πελατών (πληροφορίες για προϊόντα-υπηρεσίες, τήρηση αρχείου πελατών), Υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, Συμμόρφωση με τη νομοθεσία (φορολογική κλπ.), αποστολή newsletter. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Η επιχείρηση είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες /χρήστες προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και για λόγους ενημερωτικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου προβαίνοντας σε καταχώρηση των στοιχείων τους, δηλώνουν και αποδέχονται ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην επιχείρηση να χρησιμοποιηθούν αυτά, για τους ανωτέρω σκοπούς. Οι χρήστες / επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στο δικτυακό τόπο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Αναφορικά με την αποστολή newsletter, αυτή γίνεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί μεταξύ μας κάποια παροχή υπηρεσιών ή μόνο εφόσον έχετε εγγραφεί οικειοθελώς στη λίστα αποστολής newsletter της επιχείρησής μας, δηλαδή κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση της διασύνδεσής σας σε αυτόν, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων επισκεψιμότητας ή και για λόγους marketing.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου www.acadia.edu.gr έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με εκάστοτε τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την επιχείρηση με σχετική κοινοποίηση στο email επικοινωνίας info@ana-thesis.com.

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας σχετικά με παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600, Φαξ: 210 6475628, e-mail για γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων: databreach@dpa.gr, γενικό e-mail: contact@dpa.gr)

ana-thesis.com – εκπόνηση εργασιών εκπόνηση διπλωματικής εργασίας εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Ana-thesis.com

Προσήλωση στην Ποιότητα για κάθε Έργο

Στο Ana-Thesis, κατανοούμε πως η δύναμη και η αξία ενός εκπαιδευτικού ιστότοπου καθορίζεται από τη συνδυαστική ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη των επιστημονικών του συνεργατών. Διαθέτοντας ένα ποικίλο φάσμα εξειδικεύσεων και μια βαθιά κατανόηση διαφόρων επιστημονικών και ακαδημαϊκών πεδίων, είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις μοναδικές ανάγκες και προσδοκίες κάθε πελάτη. Είτε πρόκειται για την εκπόνηση ενός Ακαδημαϊκού έργου ή την υλοποίηση ενός σύνθετου επιστημονικού πρότζεκτ, η Ana-Thesis προσφέρει μια ανεπανάληπτη συνδυαστική εμπειρία και εξειδίκευση.

Στο Ana-Thesis, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε προηγμένες ακαδημαϊκές γνώσεις αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα. Με την καθοδήγηση και τη στήριξη των διακεκριμένων ακαδημαϊκών μας καθηγητών και ειδικών επιστημόνων, προσφέρουμε μία σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν την εκπόνηση εργασιών, ακαδημαϊκών έργων και εξειδικευμένων μελετών. Επιδιώκουμε να παρέχουμε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία που θα επιτρέψουν στους σπουδαστές και στους φοιτητές μας να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους με επιστημονική ορθότητα, αξιοπιστία και καινοτομία.

Στο ακαδημαϊκό φροντιστήριο Ana-Thesis, το όραμά μας είναι απλό αλλά συνάμα εξαιρετικά φιλόδοξο: να αναδεικνύουμε το πλήρες δυναμικό κάθε φοιτητή και να τους εξοπλίζουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν εξαίρετα αποτελέσματα στις ακαδημαϊκές τους σπουδές και να εξελιχθούν σε κορυφαίους επαγγελματίες. Το Ana-Thesis αποτελεί το ιδανικό σύμπαν όπου οι φοιτητές μπορούν να εξερευνήσουν, να αναπτύξουν και να εδραιώσουν τις γνώσεις τους, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και κατακτώντας το μέλλον με εμπιστοσύνη και επιτυχία.

Στο Ana-Thesis, οι αξίες μας αποτελούν την ηθική και επιστημονική μας πυξίδα. Πιστεύουμε ότι η ποιοτική εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν τα θεμέλια για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη και γι’ αυτό αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη της αριστείας. Η ομάδα επιστημονικών συνεργατών της Ana-Thesis είναι αφοσιωμένη σε αυτές τις αρχές, καθοδηγούμενη από την αταλάντευτη προσήλωση στην εκπαιδευτική εξαιρετικότητα, την ερευνητική πρωτοπορία και τη διαπροσωπική αρτιότητα.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Χρόνια εμπειρία

Ακαδημαϊκοί Καθηγητές

Έργα

Πρωτα η ποιοτητα

Γιατί να μας επιλέξετε

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές, είναι δεσμευμένη στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων, στηριζόμενη στην καινοτομία και την αριστεία. Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και μεθοδολογίες, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Εμπειρία και Εξειδίκευση

Η ομάδα μας αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες και ειδικούς στον τομέα τους, προσφέροντας ανεπανάληπτη εμπειρία και γνώση.

Εξατομικευμένες Υπηρεσίες

Κάθε φοιτητής είναι μοναδικός. Εστιάζουμε στις ατομικές ανάγκες, στόχους και προσδοκίες των φοιτητών μας, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις και στρατηγικές μάθησης.

ana-thesis.com - Εκπόνηση εργασιών Εκπόνηση Διπλωματικής εργσίας

Πλήρης Υποστήριξη

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις της ακαδημαϊκής σας εξέλιξης, διασφαλίζοντας την επιτυχία σας.

ΛΑΒΕΤΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

Zητήστε Προσφορά